مارس 8, 2023

لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان هاي بلندمرتبه

مقاله های آموزشی لوله كشی آب و فاضلاب ساختمان های بلندمرتبه آبرساني ساختمانهاي مرتفع براي تأمين فشار آب از سيستم هاي زير استفاده مي شود : […]
مارس 6, 2023

هم اندیشی

مقاله های آموزشی آشنایی با سیستم های VRF آشنایی با سیستم های VRF، توضیح اجزای اصلی و بررسي نقاط عملکرد سيستمهای Vrf اولين بار توسط شركت […]
اکتبر 29, 2022

محاسبات کاربردی استخر و جکوزی

مقاله های آموزشی محاسبات کاربردی استخر و جکوزی محاسبات بار آبگرم مصرفی ابتدا براساس نقشه هاي معماري تعداد تجهیزات را شمارش خواهیم کرد، براي تعیین میزان […]
اکتبر 29, 2022

آبرسانی به ساختمان های بلند مرتبه

مقاله های آموزشی آبرسانی به ساختمان های بلند مرتبه آشنایی با مجموعه پالادیوم مجتمع پالادیوم در زمینی به مساحت 000.10 متر مربع با مساحت زیربناي 000.100 […]